Tarieven

Tijdens het intake gesprek, ligt het accent op de kennismaking,
en het in grote lijnen in kaart brengen van het probleem.

Intake gesprek kost € 41,00.

Wanneer zowel cliënt(en) als therapeut besluiten tot een vervolg, dan wordt er in het daarop volgende gesprekken in gegaan op de problematiek waarna er een (voorlopige) diagnose gesteld wordt en er door de therapeut in overleg met de cliënt(en) een therapiedoel geformuleerd en een behandelplan opgesteld wordt.

Tussentijds wordt regelmatig tijd ingeruimd Voor evaluatie van (de) het (sub)doel(en) van de therapie waarna het behandelplan eventueel aangepast wordt.

De kosten bedragen € 80,00 per sessie van een uur.
De betaling dient vooraf te geschieden a contant Of via de bank.

Bij verhindering afspraak, dit binnen 24 uur melden,
anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De behandeling wordt door de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed,
wanneer deze in uw polis is opgenomen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar.