Methodiek vormen

De behandelingen die ik u aanbied, kunnen bestaan uit één of meer van de volgende therapievormen:

 

Cognitieve therapie

De cognitieve therapie is een therapievorm die een verandering van denkwijze en van gewoonten beoogt, uitgaande van het idee dat de manier waarop iemand aan zijn of haar ervaringen inhoud geeft, bepalend is voor de stemming en het gedrag.

 

Counseling

Counselen is een therapievorm van psychosociale hulpverlening d.m.v. gesprekken, interviews, begeleiding en adviezen, ten einde de cliënt meer inzicht te verschaffen in zijn problemen.

 

CSR

Chronisch Stress Reductie, waarin u geleerd wordt de stress de baas te zijn met behulp van handvatten die u krijgt aangeboden.

 

Ontspanningstherapie

Ontspanningstherapie heeft als doel de cliënt te leren ontspannen. Van verschillende therapiemogelijkheden kan gebruik worden gemaakt (o.a. ontspanningsoefeningen).

 

Therapeutische mediation

Therapeutische mediation is een therapievorm waarbij de therapeut therapeutisch bemiddelt (mediation) bij relatiestoringen of conflicten tussen twee of meer mensen tussen wie een langdurige band bestaat, ongeacht of deze band berust op genegenheid, aantrekkingskracht of dergelijke.

 

Psychosociale therapie

Therapie is een vorm waarin biologisch, psychologisch en sociale begeleiding
wordt aangeboden.