Chronische pijn

Chronische pijnIn Nederland hebben minstens 600.000 mensen last van chronische pijn. Het gaat daarbij om serieuze pijnklachten, die verwoestend kunnen zijn voor het dagelijkse leven. Op de langere termijn heeft chronische pijn zeer negatieve gevolgen, zoals depressie, angst ( om te bewegen, conditieverlies, sociaal isolement, hoog pijnstillergebruik en vele belemmeringen en beperkingen in het gezin en beroepsleven. Veel mensen zitten gevangen in een vicieuze cirkel , waarbij pijnklachten en angst voor de pijn aanwakkeren en diezelfde angst ervoor zorgt dat de pijnklachten ontstaan. Het doel van de methode Chronische Pijn Syndroom en Stress is het doorbreken van de vicieuze cirkels en een verbetering van kwaliteit van leven. Van chronische ( langdurige) pijn wordt gesproken als de pijn meer dan een half jaar aanhoudt.

 

Sporen in het zenuwstelsel

Als men een extreme of langdurige pijnervaring hebt, laat dat sporen na in het zenuwstelsel. Er zijn hevige en veelvuldige pijnprikkels van de pijnplek via het zenuwstelsel op het brein afgevuurd. De geleidingsbanen door het lichaam zijn te vergelijken met paden in de duinen. Hoe meer die paden belopen worden, des te dieper ze worden. Voor de pijnprikkels betekent dit, dat ze steeds gemakkelijker hun weg naar het brein vinden over steeds dieper wordende sporen.
De pijngeleiding wordt een autonoom proces, dat onafhankelijk van de oorspronkelijke pijnprikkels zijn gang gaat. Dit verklaart waarom pijn chronisch kan worden, terwijl er geen duidelijk lichamelijk letsel meer aanwezig is.
Bovendien lijkt er sprake te zijn van een “pijngeheugen”in het brein. Hevige of veelvoorkomende pijn wordt “onthouden”. Er ontstaat een blijvende overgevoeligheid in het brein voor pijnprikkels vanuit een bepaalde plaats in het lichaam.

Het zenuwstelsel van mensen met chronische pijn is dus kennelijk overgevoelig geworden en pijnprikkels breiden zich gemakkelijker over een groot gebied uit.
Het is dus niet waar dat men “hard wordt” van veel pijn, integendeel men wordt er steeds gevoeliger voor. Flink zijn, niet zeuren en doorgaan, is dan niet de juiste aanpak. Gelukkig zijn er methoden zoals EMDR waarmee de pijnervaring beïnvloed kan worden.

 

Wat kunt u verwachten?

Door tijdig in te grijpen en in te springen op de problemen , kan langdurig ziekte verzuim worden voorkomen.

  • Door middel van begeleiding kan draagkracht (persoonlijke eigenschappen) worden vergroot en kan beter omgaan met stressvolle situaties.
  • De situatie veranderen, door de oorzaken van stress en pijn op het werk (en privé situaties) aan te pakken en de draaglast verkleinen.