Burn out

Burn-out is het eindstadium van langdurige, vaak jarenlange, roofbouw op het lichaam. Een burn-out ontstaat als mensen ondanks de stress en de spanningsklachten stug door blijven gaan. Ze volharden in hun werk en zijn zich lang niet altijd bewust van de ernst van hun klachten. Gewone dagelijkse dingen doen wordt steeds moeilijker. Een telefoontje plegen, enz. het wordt steeds moeilijker hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Gedachten als ‘waar doe ik het allemaal voor’? ‘En ík sta overal alleen voor’, dringen zich op. Tot de koek helemaal op is. Een klein voorval is vaak de druppel die de emmer doet overlopen, waardoor iemand instort. De spreekwoordelijke accu is dan helemaal leeg: de persoon is opgebrand ( burn-out)

Een burn-out uit zich in ernstige lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Rust en tijd alleen zijn niet voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

 

Werkdruk

Als men aan stress op het werk denkt, denkt men vaak aan “te druk”, er moet teveel gedaan worden in te weinig tijd. Werkdruk gaat over de hoeveelheid werk die binnen een bepaalde tijd naar “behoren”moet worden gedaan. Het is één oorzaak van werkstress. In veel CAO’s is werkdruk een aandachtspunt, aangezien het één van de grootste risicofactoren is gebleken voor stress en overspannenheid. Vaak wordt eigenlijk werkstress bedoeld als men werkdruk zegt.

 

Werkstress

Onder (ongezonde) werkstress wordt verstaan, stress door of in de werksituatie.

 

Overspannenheid

Iemand is overspannen als er door aanhoudende stress spanningsklachten zijn ontstaan en de persoon minder goed functioneert. De situatie kan in vrij korte tijd zijn ontstaan. Maar de klachten zijn vaak wel zo ernstig dat mensen zich ziek melden. Ander namen hiervoor zijn surmenage., chronische stress en (emotionele) overbelasting. Met de juiste aanpak kunnen mensen spoedig weer de draad oppakken

 

Resultaten

  • Preventie verlenen door informatie te verschaffen.
  • Door tijdig in te grijpen en in te springen op de problemen van werknemers, kan langdurig ziekte verzuim worden voorkomen.
  • Doormiddel van begeleiding kan draagkracht (persoonlijke eigenschappen) worden vergroot en kan de werknemer beter omgaan met stressvolle situaties.
  • De werknemer kan de situatie veranderen, door de oorzaken van stress op het werk (en privé situaties) aan te pakken en de draaglast verkleinen.
  • De situatie accepteren: aanvaarden dat de problemen op het werk niet zullen veranderen.