Voor particulieren

Heeft u één of meerdere situaties meegemaakt die u uit balans heeft gebracht, en wilt u grip op uw leven terug krijgen?  Dan ik u daar in ondersteuning bieden.

 

Overlijden

 • Overlijden van partner
 • Overlijden van je kind
 • Overlijden van een goede vriend
 • Overlijden van naaste verwant

 

Huwelijk

 • Echtscheiding
 • Scheiding van tafel en bed
 • Partner begint of stopt met werken
 • Meer of minder ruzies met partner
 • Herstel relatie
 • Problemen met schoonouders
 • Zwangerschap

 

Gezin

 • Zoon of dochter verlaat het huis
 • Verandering in gezondheid familielid
 • Begin of einde van schoolcarrière
 • Conflicten binnen het gezin

 

Werk

 • Verwonding of ziekte
 • Veranderingen op de werkplek
 • Verandering van baan of functie
 • Ontslag
 • Veranderingen in verantwoordelijkheden op het werk
 • Problemen met leidinggevende

 

Verandering in levensomstandigheden

 • Verhuizing
 • Verandering van vrijetijdsbesteding
 • Verandering in sociale activiteiten
 • Verandering in gezondheid
 • Pensionering
 • Aanpassing van persoonlijke gewoonten