Stress factoren

Verschillende soorten bedreigingen

U kunt zich voorstellen dat er verschillende soorten bedreigingen kunnen bestaan. We kunnen deze verschillende soorten bedreigende omstandigheden in drie categorieën onderbrengen. Namelijk fysieke stressoren, psychosociale stressoren en intrapsychische stressoren.

 

Fysieke stressoren

We spreken van fysieke stressoren als de oorzaak van stress ligt in de werkomstandigheden. Een voorbeeld van een fysieke stressor is het moeten werken in een ongemakkelijke lichamelijke houding. Als uw bureaustoel net iets te laag is ten opzichte van het bureaublad, leidt dit tot fysiek ongemak. Nu kan een massage ‘s avonds veel herstellen, maar deze fysieke werkconditie kan een stressor vormen. Ook als u tussendoor niet even de benen kunt strekken, in continu lawaai moet werken of als de temperatuur op de werkvloer onaangenaam is, zijn dat “potentiële stressoren”.

Zo vallen ook gevaarlijke en ongezonde arbeidsomstandigheden onder fysieke stressoren.

 

Psychosociale stressoren

Psychosociale stressoren kunnen zich voordoen in de thuissituatie en in de werksituatie. In het laatste geval wordt de bedreiging veroorzaakt door de wijze waarop de personen binnen de organisatie met elkaar omgaan. Denkt u aan zaken als competentie, rivaliteit of onderling wantrouwen.

Als een collega telkens grapjes maakt ten koste van u, is dit al snel een bron van stress. Eén keer is grappig, de tweede keer is te verdragen, maar de derde flauwe grap waarin u de hoofdrol speelt kan bedreigend worden. Ook u kunt u bij deze stressoren denken aan pesten op de werkvloer.

Andere psychosociale stressoren zijn te vinden in het bekende conflict tussen werk en gezin. Als u moe thuiskomt en het liefst op de bank gaat liggen slapen, kan dit tot conflicten leiden. Ook is het voorstelbaar dat iemand de ergernissen die zich op het werk hebben voorgedaan thuis afreageert.

U kunt ook denken aan de situatie waarin iemand regelmatig moet overwerken waardoor de sociale relaties buiten het werk minder worden of waardoor er spanningen ontstaan.

 

Intrapsychische stressoren

Bij deze stressoren is de bron te vinden bij de persoon zelf. Als iemand aan zichzelf eisen of doelen stelt die te hoog zijn gegrepen, is dit een bron van stress. Denkt u aan de ambitieuze werknemer die aast op een leidinggevende functie, maar niet over voldoende sociale vaardigheden beschikt.
Dit is een intrapsychische stressor die de voortgang in de carrière blokkeert.
Veel van de genoemde stressoren zijn weliswaar bedreigingen, maar van dien aard dat een kop koffie, even klagen bij elkaar, een stevige ruzie of een korte wandeling voldoende zijn om de stress te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat stressoren op het psychosociale vlak de meest bedreigende zijn en de top – 12 is dan ook in deze categorie te vinden. Welke stressoren zijn gevaarlijk en kunnen we in de werksituatie verwachten?