Preventie training

Wij bieden preventietrainingen aan.

Trainingen om te voorkomen dat samenwerking stagneert, mensen teveel stress gaan ervaren, of er niet adequaat met verlies wordt omgegaan, bv. bij het verliezen van taken, of  functies, maar ook het verlies door overlijden van een collega of partner.

De training zal interactief gegeven worden door  Hilda Gijsen.

U kunt kiezen voor aparte groepen bv. leidinggevenden, directie of werknemers, maar ook samenvoegen met elkaar is mogelijk. Doelstelling is dat men samenwerkt, deelt met de ander, open en eerlijk is en elkaar met respect behandeld.  Zonder elkaar te veroordelen,  er voor elkaar te zijn en een ieder in zijn waarde te laten.

Tijdens de training die een dag inneemt is iedereen gelijk. De sfeer van veiligheid en geborgenheid is een vereiste. De ervaringen worden na de training gedeeld en geëvalueerd.

Er kan, indien gewenst, na de training een individueel  traject aangeboden worden door Hilda Gijsen.

Wij richten ons op adequate begeleiding bij verlies op de werkvloer, wat valt onder de categorie “goed werkgeverschap”.  Adequate begeleiding levert winst op voor zowel de werknemer als de werkgever.

  • Hoe goed kent u uw collega?
  • Hoe gaat u om met de emoties van werknemers  in een verliessituatie?
  • Hoe begeleidt u de persoon op het werk?
  • Hoe begeleidt u de persoon zo goed mogelijk weer naar het werk?
  • Welke preventie maatregelen past u toe, om de werknemer op de werkvloer te houden?

 

“Kies en ga over de grens”