Preventie pakket

Het stressmodel en het begrip “stressor”

In elke werksituatie zijn factoren aanwezig die tot stress kunnen leiden. Deze stress leidt tot lichamelijke en geestelijke reacties waarmee we proberen de stress weer weg te nemen. Lukt dat niet, leidt de stress tot nadelige geestelijke en lichamelijke gevolgen. In dat geval spreekt men van “overspannen” zijn. Het begrip “stressor” verwijst naar omstandigheden in de werksituatie die bedreigend voor iemand zijn.
Oorzaken kunnen zijn:

 

Onduidelijkheid in het werk

Als u op een afdeling komt te werken en u weet niet precies wat men van u verwacht, geeft dat onzekerheid. Deze onzekerheid is onverenigbaar met de behoefte van de mens de omgeving enigszins te beheersen. De onduidelijkheden over de taakinhoud of over de verwachtingen die de leiding
Te weinig sociale ondersteuning van collega’s:
Het voorgaande geldt ook voor de ondersteuning van collega’s. Als collega’s ondersteuning achterwege laten, vormt dit een bron van negatieve stress.

 

Conflicten

In elke organisaties zijn er bijna dagelijks conflicten. De één denkt anders over een zakelijk aspect dan de ander. In principe zijn deze zakelijke meningsverschillen geen bron van negatieve stress.
De kleinere zakelijke conflicten kunnen zelfs bijdragen aan de duidelijkheid over de posities die mensen bekleden en kunnen inspireren tot het bedenken van alternatieve mogelijkheden. In die zin kunnen conflicten de betrokkenheid bij de organisatie vergroten. Negatieve stress ontstaat pas als feiten en emoties door elkaar gaan lopen en zakelijke meningsverschillen veranderen in persoonlijke conflicten. In persoonlijke conflicten is er sprake van bedreiging, wantrouwen, partijvorming en een verstrengeling van persoonlijke en zakelijke belangen.

 

Verantwoordelijkheid voor mensen

Verantwoordelijkheden kunnen uitdagend en stimulerend zijn, maar ook een bron van negatieve stress vormen. Het nemen van beslissingen die het leven van een ander ingrijpend beïnvloeden kan leiden tot negatieve stress. Stel u bekleedt een positie waarin u promotiebeslissingen neemt, verantwoordelijk bent voor het aanstellingsbeleid en betrokken bent bij het beoordelingsproces.
In zo’n positie hebben uw beslissingen vergaande gevolgen voor anderen.
Dit verantwoordelijkheidsbesef kan een bron van negatieve stress betekenen, zeker als uw beslissingen anders uitpakken dan de betrokkenen wenselijk vinden. In dat geval betekent deze verantwoordelijkheid een extra zorg die belastend kan zijn.

 

Preventie pakket bestaat uit 5 gesprekken

Doel bewust worden van uw spanningsklachten en het voorkomen van burnout.

Inzake informatie hoe klachten voorkomen kunnen worden. zie de top 12 stressoren.

  • Stress reductie handvatten wordt u aangeboden
  • Timemanagement
  • Conflicthantering