Advies pakket

Stress beheersing door het individu

De individuele werknemer die bloot staat aan stressoren is zelden in staat zich goed in balans te brengen. Hij of zij heeft niet zelf de energie en kracht om aan de verwachtingen te voldoen die van buitenaf komen zoals van werk of gezin.

Daarom is het belangrijk dat de werknemer de fysieke signalen herkent aan de hand van de klachten die worden ervaren. Ook de houding “ik moet doorgaan” in stresssituatie om aan de eigen eisen te kunnen voldoen, kost veel moeite. De werknemer zal zich bewust moeten worden van zijn gevoelens van verdriet, boosheid en angst. Als het lachen is vergaan en aanvallend en opstandige gedrag tot uiting brengen naar de omgeving plaatsvindt.
Als mopperen en zichzelf veroordelen omdat hij niet goed functioneert is ontstaan.
Wanneer de werknemer bewust wordt dat hij fysiek en psychisch uit balans is, hulp vraagt en openlijk zijn problemen met de leiding en collega’s deelt, kan verergering van ziekte en verzuim voorkomen worden.

Om roofbouw verder tot een burnout te laten komen, zal daarin begeleiding van 8 sessies nodig zijn. Waarin de werknemer bewust wordt van zijn klachten en in relatie staat met negatieve stress, uitputting kan voorkomen en in de ziektewet raakt.

 

Werkgerelateerd kunnen de oorzaken o.a. zijn

 • Verwonding of ziekte
 • Veranderingen op de werkplek
 • Verandering van baan of functie
 • Ontslag
 • Veranderingen in verantwoordelijkheden op het werk
 • Problemen met leidinggevende

 

Advies pakket

Advies pakket bestaat uit: 8 gesprekken en 2 evaluatie gesprekken op het werk.

1e fase: probleemanalyse: Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen met EMDR

2e fase: reorganisatie binnenwereld

 1. chronische stress reductie informatie roofbouw en opdrachten uitvoeren. herstel belasting afname en belastbaarheid toename.
 2. Ontspanningsoefeningen
 3. Ademhalingsoefeningen
 4. Aanleren van ander gedrag
 5. Werken aan zelfvertrouwen
 6. Communicatieve vaardigheden

3e fase: reorganisatie buitenwereld

 1. Nieuw aangeleerd gedrag naar de omgeving toe.
 2. Voelen; herkennen en interpreteren van lichamelijke signalen
 3. Kunnen: Vaardigheden; begrenzen anderen begrenzen, assertief zijn, invloed uitoefenen, conflicten constructief aangaan, adequaat leren te plannen en organiseren.
 4. Doen: Organisatie: veranderingen aanbrengen in de dagelijkse organisatie ( werk, school Privé), invloed uitoefenen om eigen belasting – herstel balans veilig te stellen.
 5. Benaderen: attitude: van prestatiegerichtheid naar flow. Van kwantitatief naar kwalitatief. Van doelgerichtheid naar procesgerichtheid.
 6. Evaluatie gesprek